--> 🎵 Achégate aos Locais | 26-30sep

0

miércoles a domingo en Auditorio Vilagarcía. Entrada libre. 
Achégate aos Locais 


II Ciclo de Revolución Musical

Miércoles a Domingo 
Expo de fotografías de Peto Leal en sala de exposiciones

Miércoles 26sep 
 • 16h-18h "Tocar en combo" con Nacho Pérez. Obradoiro en locais de ensaio.
 • 21h Proyección "American Epic" por Cine Clube Ádega, en sala de conferencias
 • 22h30 Jam sesion La Bestia Turka, actuación en explanada 
Jueves 27sep 
 • 15h Charla con Carlos Crespo y Pepe Santamaría.
 • 20h-22h "Bongo clinic" con Pepe Santamaría. Obradoiro en locais de ensaio.
 • 22h30 Jam sesion Antonio Casado y Chiquillo, actuación en explanada.
Viernes 28sep 

 • 13h30 Actuación B. Tass, Wass, Gersio, Mavdra DJ en explanada.
 • 15h Charla con García MC y Dani Dominguez.
 • 18h-20h "Palestra sobre cultura Hip Hop e obradoiro de Rap" con García MC. Obradoiro en locais de ensaio.
 • 20h-22h "Fundamentos para base rítmica" con Dani Dominguez. Obradoiro en locais de ensaio.
 • 22h30 Jam sesion García MC & Dj Mil en explanada.
Sábado 29sep 
 • 12h-14h "Achegamento á música moderna" con Alberto Estévez. Obradoiro en locais de ensaio.
 • 12h-14h "Facturación e contratos para músicos", con Manuel Alonso. Sala de conferencias 
 • 13h30 Gonzalo Arca, actuación en explanada
 • 15h-16h Charla con Tito Lesende y Paco Loco.
 • 16h-17h "Requerimentos técnicos. O rider técnico", con Diego Basadre. Sala de conferencias.
 • 17h-18h "A dirección de arte e a música", con Emma Castañeiras. Sala de conferencias.
 • 18h-20h "Coma non levar un estudio de grabación", con Paco Loco. Sala de conferencias.
 • 20h-22h "Introducción á guitarra eléctrica" con Antonio Casado. Obradoiro en locais de ensaio.
 • 22h30 Jam sesion The Conspiracy en explanada.
Domingo 30sep 
 • 15h-16h Charla con Xabier Abreu y Susana Laya.
 • 17h-19h "Asociación Galega de Emrpesas Musicais", con X Blanco. Sala de conferencias.
 • 22h30 Jam sesion Best Life en explanada.
Precio, coste:
Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o
orzamento presentado por D. Diego Basadre Barreiro para a organización e realización do II
Ciclo de Revolución Musical Achégate aos Locais que se realizará do 26 ao 30 de setembro,
por un importe total de 9.680,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22640.
Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na
facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web
municipal.

26sep, 27sep, 28sep, 29sep, 30sep
septiembre 2018
gratis


Publicar un comentario

 
Top