--> 📣 Mesa informativa Alcer sobre a doazón de órganos | 8jun

0

10h-14h en Praza de Galicia, Vilagarcía. Entrada libre. 

Alcer Pontevedra:  Información sobre a doazón de órganos

Mesa informativa

Un ano máis, como cada primeiro mércores de xuño dende 1979, as
entidades ALCER sairemos á rúa para promocionar a doazón de órganos, así como para informar a
poboación para que poidan coñecer de primeira man os pasos a seguir para a consecución da súa tarxeta
de doador/a de órganos.
Este ano a campaña, co lema A doazón da moita vida, vai fundamentalmente dirixida a fomentar e
difundir a doazón de ril en vida. Esta é posible si se cumpren as condicións e requisitos establecidos
pola Lei. O doador/a ha de ser maior de idade e gozar de boa saúde física e mental. Os posibles doadores
en vida sométense a unha avaliación no centro de transplante onde pretenden realizar a doazón para
determinar se son aptos para ser doadores/as.
Dende ALCER e a ONT/OCT (Organización Nacional de Transplantes/Oficinas de Coordinación de
Transplantes autonómicas) trabállase para que estes doadores/as en vida poidan optar a unha
baixa laboral “con carácter protexido” como sucede cos permisos de maternidade, e que lles cubra
dende que se inician os estudos de compatibilidade previos ó transplante ata a posterior recuperación da
intervención. Os dereitos sociais e laborais do “doador vivo” deben ser recoñecidos e
especialmente protexidos polo seu carácter altruísta e os beneficios sanitarios e sociais que
significan para a nosa sociedade.
Compre lembrar que:
• 1 de cada 7 persoas sofre enfermidade renal e que son miles as que esperan un transplante
• Que os órganos que se doan non son suficientes para salvar a todas as persoas que o esperan, polo que
cantos máis doadores, máis vidas salvadas
• Segundo a Lei de Transplantes, en España todos somos considerados doadores/as en vida se non
expresamos o contrario, sen embargo, esa expresión pode ter sido formulada de diferentes modos, o que
obriga a que se pregunte a familiares ou achegados sobre a vontade da persoa finada respecto á doazón
A doazón en vida tamén pode ser realizada por un “bo samaritano/a”, que pode ser un familiar ou
coñecido compatible, ademais de calquera cidadán, logo de pasar un rigoroso control médico e
psicolóxico e sen saber quen será o destinatario final da doazón.
Dende a Federación ALCER Galicia, e as nosas entidades membro, queremos invitarvos a acompañarnos
nas diferentes actividades que temos previstas por toda a xeografía galega, para darlle difusión, así como
para fomentar a doazón de órganos entre a nosa poboación, concienciando sobre a mesma para que tantas
persoas que dependen da solidariedade da poboación poidan seguir con vida.
DOAR ÓRGANOS É SALVAR VIDAS

06jun
junio 2018

Publicar un comentario

 
Top