--> 🎇 Verbena con Orquesta Passarela | 22may

0

21h30 miércoles, verbena en Alexandre Bóveda, Vilagarcía. Entrada libre | 

Verbena con Orquesta Passarela 

O sábado 19 de maio, será Claxxon a formación encargada de amenizar a verbena. O domingo 20 tocaralle a quenda a Satélites e o luns 21, véspera de Santa Rita, será o Combo Dominicano quen anime a bailar. Por último, o día 22, a orquestra Passarela porá o colofón ás verbenas.

PRP2019/0872
Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar os
seguintes contratos menores para a súa posterior sinatura entre o Concello de Vilagarcía de
Arousa e as Distintas Axencias colocadoras de artistas, para celebración das verbenas dentro
das Festas de Santa Rita por un importe total de 18.150,00 € con cargo á partida 338-22699, coa
seguinte desagregación:

DÍA ORQUESTRA IMPORTE (IVE ENGADIDO) AXENCIA COLOCADORA CIF 
19/05/2019 CLAXÓN 3.025,00 € LOGEVENT SL B94152444
20/05/2019 LOS SATÉLITES 3.630,00 € MADERAS METALS Y RITMO SLU B70521463
21/05/2019 EL COMBO DOMINICANO 7.865,00 € DENA DEBS SLU B76218478
22/05/2019 PASSARELA 3.630,00 € IRAQUERE SL B94058435
Será a cargo do Concello calquera tipo de taxa, imposto, sociedade xeral de autores (SGAE) que
corresponda por esta actividade.

22may
mayo 2019
Festas de Santa Rita
Suscríbete a Arousa TV por correo

Publicar un comentario

 
Top