--> 👪 Inscripción Campamento Urbano de Nadal A Escardia | -30nov

0

9h-14h en Vilagarcía. Inscripción previa hasta 30 nov. Gratis niños/as nacidos entre 2011 y 2015. 50 plazas. Campamento Urbano de Nadal. CEIP A Escardia 


A actividades inclúen obradoiros artístico creativos, manualidades, xogos guiados e
libres, etc. Inclue merenda a media mañá.

Será en vacaciones de Nadal: 24 a 28 dic, y 2 a 4 ene. 

Inscripción en Rexistro Xeral Concello de Vilagarcía, de 8:30h a 14:30h 

Xunto coa Ficha de inscrición, a ficha de matrícula e a folla de autorizacións ao campamento urbano de de nadal 2018-19, debidamente cumplimentadas e asinadas, deberá achegarse a seguinte
documentación:
Fotocopia DNI do pai, nai ou titor/a do/a menor
Fotocopia DNI ou folla do Libro de Familia correspondente do menor solicitante
No caso de fillos/as de vítimas de violencia de xénero informe do CIM
No caso de derivación de Servizos Sociais (prazas reservadas para menores participantes nos
programas de educación familiar) informe do devandito departamento
Nenos/as con necesidades educativas especiais deberán aportar o informe técnico/médico/especialista
pertinente

Organiza: Concellería Xuventude Concello Vilagarcía. 

13nov, 14nov, 15nov, 16nov, 17nov
noviembre 2018

navidad
nadal
infantil

Publicar un comentario

 
Top