--> FESTA Toma das Uvas | 12h Pz Ravella | mar 31dic

0
12h martes en Praza Ravella Vilagarcía. Entrada libre 

FESTA Toma das Uvas 

21º edición de la Celebración de fin de ano con doce horas de antelación. Reparto de uvas, champán y gominolas. Animación y actuación de Pablo Méndez y actuación de Broken Peach.

Habrá pasacalles desde las 10h30  de la mañana.31dic 
diciembre 2019 
🎇 fiesta, nadal, navidad, infantil, celebración   


PRP2019/5671
Vista a Proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a
realización da actividade XXI Edición da Festa da Toma das Uvas 2018, que se realizará o día 31
de decembro de 2019, no Xardín de Ravella, así como a aprobación do orzamento para a
realización das Actividades polo importe de 11.698€ con cargo á aplicación 2314-22624 do
exercicio 2020 e a adxudicación dos gastos segundo o seguinte detalle:
- 7.623 € (ive do 21% engadido) en concepto de actividades de animación da Festa: Pasarrúas,
animación musical, actuación grupo musical e desenvolvemento de espectáculo a favor de
Méndez Santos S.L con CIF.: B94121431 e enderezo en Santa Clara nº 21, 2º D CP.:36002
Pontevedra.
- 1815 € (ive do 21% engadido) en concepto de aluguer dunha pantalla para a proxección de
imaxes e emisión en directo do evento, a favor de Global SETUP S.L con CIF.:B94119104 e
enderezo en N-550, km 102 36655 Arcos da Condesa en Caldas de Reis.
- 1060 € (Ive do 21% engadido) para a gravación/streaming do evento, a favor de Pablo Jueguen
García, con NIF.:35473888E e enderezo en Avda. da Mariña nº 100, 5º A, Vilagarcía de Arousa.
- 1.200 € para gastos correntes derivados da organización do evento, con cargo á aplicación
2314.22624.
Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na
facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web
municipal.


Publicar un comentario

 
Top